ผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ APCD สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้

 

Home

 

ประกาศ


เรื่อง มูลนิธิ APCD เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

 

ด้วยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.ศพอ.) หรือ มูลนิธิ APCD ได้รับการประกาศจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 975 ทำให้ผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ APCD สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้


ผู้มีจิตกุศลต้องการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และการฝึกอาชีพคนพิการให้มีงานทำ สามารถบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ APCD ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    1) ท่านสามารถมาบริจาคได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานมูลนิธิ APCD พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน หรือ

    2) ท่านสามารถโอนเงินบริจาค มาที่

บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรี
ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกฯ สาขาคลองประปา
หมายเลขบัญชี 053-1-44376-4


กรณีที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่
คุณกุหลาบ เกษรศรี ฝ่ายอำนวยการ
หมายเลขโทรสาร 02-3547507


ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานมูลนิธิ ศพอ.จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน โดยท่านสามารถนำไป หักลดหย่อนภาษีต่อไป

 

 

กรุณาสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ คุณกุหลาบ เกษรศรี โทร 02-354-7505 

ขอบพระคุณ